Galerija inicijativa

Branka Popovića 41, Бања Лука, Република Српскa, Босна и Херцеговина
Sime Matavulja, Banja Luka, Republika Srpska, Bosnia and Herzegovina
Kralja Petra II Karađorđevića
Kozarska, Banja Luka, Republika Srpska, Bosnia and Herzegovina
Kastel, Banja Luka, Republika Srpska, Bosnia and Herzegovina
Bulevar vojvode Živojina Mišića 19, Banja Luka, Republika Srpska, Bosnia and Herzegovina
Sime Šolaje, Banja Luka, Republika Srpska, Bosnia and Herzegovina